Контактлар

Принтерга

 

Юридик адрес: "Татмедиа" ААҖ филиалы "Заря" (“Таң”) газетасы редакциясе, 422900 ТР, Алексеевск ш.т.б., Совет мәйданы, 6 йорт
Почта адресы: 422900 ТР, Алексеевск ш.т.б., Совет мәйданы, 6 йорт
Тел/факс: 8(84341) 2-49-52, 2-57-30 (факс), 2-47-85 (реклама бүлеге)
Е-mail: Бу e-mail адрес спам-ботлардан сакланган, аны карар өчен Javascript кушылган булырга тиеш.
Нәшер итүче: «Татмедиа» ААҖ 420097, Казан шәһәре, Академическая ур., 22 йорт