Заря

Алексеевск районы

18+
Рус Тат
2024 - год Семьи
Мәдәният

Җәйнең күңелле бәйрәме

Июль башында Чуаш Майнасы авыл мђдђният йортыныћ "Шусем" халык фольклор коллективы республика "Уяв" чуаш мђдђнияте бђйрђмендђ булды. Татарстаннан, Россия Федерациясеннђн џђм чит иллђрдђн књп кенђ кунаклар ќыйган гаять зур бђйрђм Нурлатта узды. Элек борынгы гореф-гадђтлђр буенча ул яшьлђрне бергђ туплау-ђйлђн-бђйлђн уйнау, ќырлар ќырлау, уеннарда катнашу, кыскасы, књћелле ял иттерњ љчен...

Июль башында Чуаш Майнасы авыл мђдђният йортыныћ "Шусем" халык фольклор коллективы республика "Уяв" чуаш мђдђнияте бђйрђмендђ булды.

Татарстаннан, Россия Федерациясеннђн џђм чит иллђрдђн књп кенђ кунаклар ќыйган гаять зур бђйрђм Нурлатта узды.
Элек борынгы гореф-гадђтлђр буенча ул яшьлђрне бергђ туплау-ђйлђн-бђйлђн уйнау, ќырлар ќырлау, уеннарда катнашу, кыскасы, књћелле ял иттерњ љчен џђр якшђмбе њткђрелгђн. Заманча "Уяв" бђйрђме бай чуаш мђдђнияте белђн таныштыруны, ишегалларын чуаш гаилђсе кљнкњрешен, йолаларын књрсђтеп, милли гореф-гадђткђ туры китереп бизђњне књздђ тотып оештырыла.
Чираттагы тапкыр бђйрђмдђ катнашучы Людмила Никифорова ќитђкчелегендђге "Шусем" иќат коллективы, кунакларны борынгы ђйберлђр белђн бизђгђн њз ишегалдында чуаш куасы џђм ипи белђн каршы алды. Коллектив њзенећ чыгышын џђм "Кер сари" кљзге сыра йоласы књренешен књрсђтте.
Ђлеге зур чара кысаларында халык кђсеплђре џђм декоратив-гамђли сђнгать ђйберлђреннђн књргђзмђ, шулай ук "Уяв пике" ("Чуаш чибђркђе") џђм "Чуаш батыры" конкурслары узды. 2011 елда "Татарстанныћ Чуаш гњзђле миссы" конкурсы ќићњчесе Шђмђдђн Мила Ильдуганова бђйрђмдђ катнашканы љчен диплом белђн бњлђклђнде. Ђ Чуаш Майнасыннан кљрђшче Алексей Егоров (70 кг кадђр авырлык категориясендђ) ќићњ яулады.
Быелгы тантананыћ њзенчђлеге шунда-џђркемгђ књћеленђ ошардай шљгыль табарга мљмкин булган тљрле спорт, уен, балалар мђйданчыклары оештырылган иде.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев